Ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorcach. Ze względu na specyfikę terenu górskiego, gdzie działania ratownicze prowadzone są z reguły w trudno dostępnych górskich lasach, głównym środkiem transportu ratowników są quady i skutery śnieżne. (Styczeń 2016)

Rescuer from Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR, Mountain Volunteer Search and Rescue) in Gorce Mountains. Due to mountain terrain, rescuers use mainly quads and snow mobiles. (January 2016)Karetka pogotowia ratunkowego przejeżdża przez Kraków podczas gwałtownej burzy. (Lipiec 2016)

An ambulance drives through Cracow during a heavy storm. (July 2016)Ratownicy medyczni przeprowadzają ćwiczenia z wykorzystaniem manekina podczas zawodów ratowników medycznych na krakowskich Plantach. (Październik 2016)

Paramedics take part in exercises with a manikin on Planty in Cracow. (October 2016)Strażak gasi samochód, który zapalił się na autostradzie A4 w okolicach Tyńca. (Czerwiec 2012)

Firefighter extinguishes a burning car on the A4 highway near Tyniec. (June 2012)Śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po zabraniu rannego narciarza z Doliny Gąsienicowej robi krótki postój na Suchej Przełęczy pod Kasprowym Wierchem przed dalszym lotem w stronę Zakopanego. Ze względu na teren wysokogórski śmigłowce są jedynym środkiem transportu pozwalającym na szybkie dotarcie do poszkodowanych. Jeżeli pogoda nie pozwala na działanie śmigłowca, do działań przystępują piesze grupy ratowników. (Kwiecień 2009)

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR, Tatra Volunteer Search and Rescue) helicopter makes a short break near Kasprowy Wierch Peak before flying back to Zakopane with a wounded skier on board. In high mountains like Tatra, helicopter transport is the only fast way to get to wounded tourists and climbers. If the weather doesn't allow to use the helicopter, rescuers have to go to the site of the accident on foot. (April 2009)Motocyklowy ratownik medyczny z Fundacji R2 zabezpiecza przejazd rowerzystów ulicami Krakowa podczas Święta Cyklicznego. Fundacja R2 to ochotnicza służba ratownicza, w której oprócz motocykli wykorzystywane są również rowery. Zaletą tego typu pojazdów jest możliwość omijania korków i tym samym szybszego dotarcia do poszkodowanego i udzielenie mu pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia. (Czerwiec 2014)

Motorcycle paramedic from R2 Foundation secures route of bike festival in Cracow. R2 Foundtaion is a volunteer organisation using motorcycles and bikes. The main advantage of those vehicles is, that they can avoid traffic jams and reach the victims of the accident sooner than a typical ambulans and help them in the most critical first minutes. (June 2014) Służby ratunkowe i policja zabezpieczają miejsce kolizji drogowej na jednej z ulic Krakowa. (Lipiec 2014)

Rescuers and police secure the site of an car accident in Cracow. (July 2014)Śmigłowiec Mi-17 Medevac z wojskowej Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej podczas pokazów na Małopolskim Pikniku Lotniczym w Krakowie. Jednostki typu medevac służą do szybkiej ewakuacji medycznej w strefach wojennych. (Czerwiec 2016)

Polish Army Mi-17 Medevac helicopter on Małopolski Piknik Lotniczy (Aviation Picnic) in Cracow. Medevac helicopters are used to evacuate wounded soldiers from war zones. (June 2016)Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ćwiczy umiejętności obsługi skutera wodnego na Wiśle na krakowskim Salwatorze. (Sierpień 2014)

Rescuer form Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Water Rescue) trains his skills on a personal water craft on the Vistula river in Cracow. (August 2014)Kilka z wielu karetek pogotowia zabezpieczających mszę w podkrakowskich Brzegach, kończącą Światowe Dni Młodzieży. (Lipiec 2016)

Some of many ambulances securing the celebration of World Youth Days in Brzegi near Cracow. (July 2016)Straż pożarna w trakcie akcji zabezpieczania miejsca kolizji drogowej na jednej z ulic Krakowa. (Sierpień 2016)

Firefighters on the site of an car accident in Cracow. (August 2016)Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraca do bazy na terenie lotniska w Balicach. W całym kraju znajdują się 22 bazy śmigłowców ratowniczych, zlokalizowane w największych miastach w kraju. (Wrzesień 2016)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Air Ambulance) helicopter returns to base in Balice Airport. There are 22 Air Ambulance bases in Poland, in all main cities. (September 2016)Ratownicy medyczni Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie pokazów lotniczych Radom Air Show. (Sierpień 2013)

Paramedics from Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP, The Great Orchestra of Christmas Charity), a non-government charity organisation, seen on Radom Air Show. (August 2013)Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zabezpieczania rajdu samochodowego w Wieliczce. Odziały OSP nie zawsze dorównują wyposażeniem i wyszkoleniem jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, jednak ich największą zaletą jest duża liczba jednostek gęsto rozsianych po całym kraju, dzięki czemu mogą być na miejscu szybciej od jednostek PSP, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku akcji ratowniczych. (Marzec 2015)

Firefigters from Ochotnicza Straż Pożarna (OSP, Volunteer Fire Service), secure  a car rally in Wieliczka. Although they are not always as good equiped and traind as the   State Fire Service, becouse of large number of units, they can be faster on tha site of an accident, which is very importaint during rescue operations. (March 2015)Wóz straży pożarnej podczas przejazdu przez jedną z krakowskich ulic. (Lipiec 2016)

Firefighters on one of the street of Cracow. (July 2016)Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakolu Wisły pod Wawelem w Krakowie. (Październik 2015)

Rescuers from Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Water Rescue) on Vistula river in Cracow. (October 2015)Karetka przejeżdża przez Most Kotlarski w Krakowie. (Lipiec 2014)    

An ambulance drives through Kotlarski Bridge in Cracow. (July 2014)Strażacy oglądają miejsce kolizji tramwaju z samochodem osobowym na jednej z ulic Krakowa. (Sierpień 2016)

Firefighters on the site of an car accident in Cracow. (August 2016)Rowerowi ratownicy medyczni z Fundacji R2 na terenie Małopolskiego Pikniku Lotniczego w Krakowie. (Wrzesień 2012)

Bike paramedics from R2 Foundation on Małopolski Piknik Lotniczy (Aviation Picnic) in Cracow. (September 2012)Wóz straży pożarnej zmierza na miejsce wypadku na terenie Krakowa. (Sierpień 2016)

Firefighters on their way to the site of an accident in Cracow. (August 2016)Ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczający Światowe Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach. (Lipiec 2016)

Rescuer from Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR, Mountain Volunteer Search and Rescue) secures the celebration of World Youth Days on Błonia in Cracow. (July 2016)Ratownicy medyczni wezwani na miejsce przez policjantów udzielają na krakowskich Plantach pomocy poszkodowanemu. (Październik 2012)

Paramedics called by a police patrol help a wounded man at Planty in Cracow. (October 2012)Pojazd Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej na lotnisku w Balicach. Wozy gaśniczego tego typu to wyspecjalizowane pojazdy przystosowane m.in. do gaszenia pożarów wysoce łatwopalnego paliwa lotniczego, które podczas katastrofy lotniczej stanowi największe zagrożenie. (Wrzesień 2016)

Vehicle from the airport firefighting brigade on Balice Airport. Airport firefighters use specialized equipment, especially to extinguish extremlly flamable jet fuel, the main threat during an plane accident. (September 2016)Ambulans zaparkowany na Małym Rynku w Krakowie. (Lipiec 2016)

An ambulance on Mały Rynek in Cracow. (July 2016)


Ratownicy medyczni stowarzyszenia Malta Służba Medyczna zabezpieczają Święto Rękawki na Kopcu Krakusa w Krakowie. Nazwa stowarzyszenia pochodzi o Zakonu Maltańskiego (tzw. zakon szpitalników), na którego tradycjach stowarzyszenie się wzoruje. (Kwiecień 2015)

Paramedics from Malta Służba Medyczna (Malta Medical Service), a non-government medical organisation. Name refers to Order of Malta, which provided medical servic during the medieval times. (April 2015)Prezentowany podczas pokazów Radom Air Show śmigłowiec Marynarki Wojennej W-3RM Anakonda pełniący zadania ratownicze na Morzu Bałtyckim w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. (Sierpień 2013)

Polish Navy W-3RM Anakonda Search and Rescue helicopter presented on Radom air Show. (August 2013)Pojazd terenowy Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie pokazów lotniczych Radom Air Show. (Sierpień 2015)

ATV from Polski Czerwony Krzyż (PCK, Polish Red Cross) seen during Radom Air Show. (August 2015)Ratownicy medyczni na krakowskich Błoniach, uczestniczący w zabezpieczaniu wyścigu rowerowego Skandia Maraton. (Maj 2016)

Paramedics securing Skandia Maraton bike race on Błonia in Cracow. (Maj 2016)


Data wykonaniania: lata 2009 - 2016

Użyty aparat: Canon EOS 500D (obiektywy: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 55-250mm, Canon EF 50mm), Sony H9


Photos taken in: years 2009 - 2016

Camera used: Canon EOS 500D (lens: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 55-135mm, Canon EF 50mm),  Sony H9