Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej nr 78 w Ropicy Górnej w Beskidzie Niskim. Pochowanych jest na nim 133 żołnierzy austro-węgierskich i 178 rosyjskich, którzy polegli
2 maja 1915 w walkach o wzgórze, na którym położony jest cmentarz, podczas pierwszego dnia Bitwy pod Gorlicami. (Kwiecień 2011
)

World War I cemetery no 78 in Ropica Górna in Beskid Niski Mountains in Poland. There are buried here 133 Austro-Hungarian and 178 Russian soldiers, who died on
2nd of May 1915 during the Battle of Gorlice. (April 2011)
Centralny pomnik na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Treptower Park w Berlinie. Na cmentarzu pochowano 5 tysięcy żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Berlin w roku 1945 (w całej bitwie zginęło 80 tysięcy żołnierzy radzieckich i 100 tysięcy żołnierzy niemieckich). Cmentarz do dziś jest głównym miejscem berlińskich obchodów Dnia Zwycięstwa (9 maja), jednego z najważniejszych rosyjskich świąt państwowych. Zdjęcie wykonano dzień po obchodach Dnia Zwycięstwa, stąd widoczna na zdjęciu duża ilość wieńców oraz kwiatów dookoła pomnika. (Maj 2014)

Main monument on the Red Army cemetery in Treptower Park in Berlin. On the cemetery there are buried 5 thousand Soviet soldiers, killed during the Battle of Berlin in year 1945. (May 2014)Cmentarz wojenny nr 58 z I Wojny Światowej na Magurze Małastowskiej w Beskidzie Niskim. Pochowano na nim 76 Rosjan oraz 60 żołnierzy austro-węgierskich, wśród których znajdują się m.in. Bośniacy z okolic Mostaru, Czesi z Litomierzyc, Malda Boleslav i Hradec Karlove, oraz Polacy z okolic Jarosławia i Przemyśla. (Styczeń 2015)

World War I cemetery no 58 in Ropica Górna in Beskid Niski Mountains in Poland. There are buried here 76 Russian and 60 Austro-Hungarian soldiers, among whom were soldiers from Bosnian, Czech and Polish territories of the Austro-Hungarian empire. (January 2015)Stary krzyż nagrobny na łemkowskim cmentarzu w opuszczonej wsi Jasiel w Beskidzie Niskim. (Lipiec 2012)

Old cemetery of the Lemkos minority in an abandoned village in Jasiel  in Beskid Niski Mountains in Poland. (July 2012)Płaskorzeźba na grobowcu przy antycznej rzymskiej drodze Via Appia. Na terenie starożytnego Rzymu nie lokalizowano cmentarzy w obrębie miasta, grobowce budowano więc najczęściej przy drogach wylotowych z miasta, już poza murami miejskimi. (Maj 2013)

Relief on an ancient Roman tomb by the Via Appia roadside. In ancient Rome it was forbidden to build cemeteries inside the city, that's why tombs where built near the roads, outside the city walls. (May 2013)Gontyna na cmentarzu wojennym nr 123 z I Wojny Światowej na wzgórzu Pustki w Łużnej. Oryginalna gontyna spłonęła w roku 1985, i została odbudowana dopiero przy okazji 100 rocznicy bitwy pod Gorlicami. Pochowano tutaj prawie 1200 żołnierzy, głównie Polaków w służbie austro-węgierskiej, poległych podczas zdobywania wzgórza 2 maja 1915 roku. (Listopad 2014)

Wooden tower on World War I cemetery no 123 on Pustki Hill in Łużna in Poland. The original tower burned in year 1985, and was rebuilt lately, for the 100 anniversary of the Battle of Gorlice.  There are buried here almost 1200 Austro-Hungarian soldiers (mainly Polish nationality), who were killed during the assault on the hill on 2nd of May 1915. (November 2014)
 Kwatera Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie. Pochowano tutaj 522 żołnierzy walczących w wojskach brytyjskich, mi.in. Anglików, Nowo Zelandczyków, Kanadyjczyków, żołnierzy z Republiki Południowej Afryki oraz polskich lotników latających z zrzutami zaopatrzenia dla Powstania Warszawskiego. Na zdjęciu widoczny grób żołnierza z nepalskiego plemienia Ghurków, którzy do dnia dzisiejszego, już od ponad 200 lat, tworzą elitarne jednostki w ramach Armii Brytyjskiej.  W czasie II Wojny Światowej Ghurkowie walczyli m .in. w Afryce Północnej i we Włoszech, i właśnie gdzieś tam Kumba Sing Gurung został wzięty do niewoli przez Niemców, a następnie zmarł z bliżej nieznanych przyczyn na terenie południowej Polski, prawdopodobnie w obozie jenieckim Stalag VIIIB Lamsdorf (obecnie Łambianowice). Wiadomo jedynie że pochodził z miejscowości Bhansar w Nepalu, miał żonę o imieniu Balu, i zmarł w wieku 35 lat. (Wrzesień 2015)

British soldiers cemetery on the war cemetery in Cracow. There are buried here 522 Commonwealth soldiers form England, New Zeland, South Africa, Kanada,and also Polish pilots who served in the British forces. On the photo there can be seen grave of Kumba Sing Gurung, a soldier form the Ghurka tribe from Nepal. During World War II Ghurkas were fighting in North Africa and Italy, and probably somewhere there Gurung was takien into captivity. He died in a POW camp in occupied Poland and was buried in Cracow. (September 2015)Przewrócona macewa (stella nagrobna) na zniszczonym kirkucie (cmentarzu żydowskim) w Gorlicach. (Maj 2015)

Overturned gravestone on an old Jewish cemetery in Gorlice in Poland. (May 2015)Groby żołnierzy polskich na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego  na Westerplatte w Gdańsku, poległych w pierwszych dniach Drugiej Wojny Światowej. Cmentarz znajduje się w miejscu wartowni nr.5, która 2 września 1939 roku została całkowicie zniszczona w wyniku bombardowania, grzebiąc w swoich ruinach całą jej załogę.(Kwiecień 2015)

Small cemetery of Polish soldiers on Westerplatte in Gdańsk, who were killed in first days of World War II, in September 1939. German attack on Westerplatte was the beggining of Invasion of Poland. (April 2015)Cmentarz ewangelicko-augsburski na Woli w Warszawie. Od czasu jego założeni w  roku 1792 pochowano na nim ponad 100 tysięcy osób. W trakcie Powstania Warszawskiego  toczyły się na nim ciężkie walki, w wyniku których cmentarz został częściowo zniszczony. (Lipiec 2015)

Protestant cemetery in Wola district in Warsaw. Since year 1792 more than 100 thousand people were buried on this cemetery. During the Warsaw Uprising in year 1944 the cemetery was partially damaged. (July 2015)Średniowieczny cmentarz w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie. Groby z XI wieku odkryto podczas renowacji płyty Rynku w latach 2005-2010. Większość odkrytych podczas wykopalisk szczątków pochowano ponownie w krypcie Kościoła Mariackiego, niektóre natomiast pozostawiono w miejscu ich znalezienia, można je oglądać w muzeum Podziemia Rynku. (Grudzień 2011)

Medieval cemetery under the Rynek Główny (Main Market Square) in Cracow. Graves from the XI Century were discovered during the renovation of Rynek Główny in years 2005-2010. Most of the bodies found during the archeological works were buried again in the Mariacki Church, but some were left in the place were they were found, and are now part of the exibition in Podziemia Rynku (Rynek Underground) museum. (December 2011)Kwatery poległych w wojnie polsko–bolszewickiej w latach 1919–1920, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W sumie pochowano tu ok 2500 żołnierzy Wojska Polskiego. Na zdjęci widoczne groby z sierpnia 1920 rok, czyli z okresu decydującej dla całej wojny Bitwy Warszawskiej. (Wrzesień 2015)

Graves of Polish soldiers killed during the Polish-Soviet war in years 1919-1920, buried on Powązki military cemetery in Warsaw. There are buried here almost 2500 Polish soldiers. On the photo there can be seen graves from August 1920, when the most important for the whole conflict Battle of Warsaw took place. (September 2015)Nagrobek na  starożytnym cmentarzu Keramejkos (Κεραμεικός) w Atenach. W starożytnej Grecji cmentarzy nie wolno było lokalizować w obrębie murów miejskich; dlatego Keramejkos znajdował się zaraz za bramą miejską, a grobowce ustawiano wzdłuż drogi. (Październik 2015)

Tombstone on Keramejkos (Κεραμεικός) cemetery in Athens. In ancient Greece it was forbidden to build cemeteries in the city, that's why Keramejkos was located just outside the city walls, near the main gate.(October 2015)Cmentarz żołnierzy Werhmachtu zmarłych lub poległych na terenie Słowacji, znajdujący się w miejscowości Važec u podnóża Tatry Wysokich. Pochowanych jest tutaj ok. 6 500 żołnierzy niemieckich. (Maj 2014)

Cemetery of Wehrmacht soldiers who died or were killed in Slovakia during World War II, in Važec near the Tatra Mountains. There are burried here  6500 German soldiers. (May 2014)Muzułmański cmentarz w mieście Bihać w Bośni. Z tyłu widoczna ściana meczetu, który do roku 1592, czyli do czasu najazdów Tureckich, był kościołem katolickim. Kościół nie została zburzony, lecz zaadoptowano go na meczet, do dzisiaj zachowały się jego charakterystyczne elementy, jak chociażby gotycka rozeta. (Czerwiec 2015)

Muslim cemetery in  Bihać in Bosnia. In the background wall of a mosque, which until 1592, till the Turkish invasion, was an catholic church. (June 2015)Grób żołnierza Armii Czerwonej znajdujący się zaraz obok czołgu–pomnika w słowackiej wsi Kapišová w Beskidzie Niskim, gdzie w październiku 1944 roku toczyły się ciężki walki o przełęcze karpackie pomiędzy Wehrmachtem a Armia Czerwoną.  (Listopad 2012)

Grave of an Red Army soldier, near a tank-monument in  Kapišová village in Slovakia, where heavy fighting between the Red Army and Wehrmacht took place in October 1944. (November 2012)Niemieckie krzyże nagrobne przy kościele w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku. Do roku 1945 miasto (wtedy pod nazwą Silberberg) znajdowało się na terenie Niemiec, jednak w  wyniku powojennego przesunięcia granic znalazło się na terenie Polski. (Wrzesień 2015)    

Crosses from German graves near the church in Srebrna Góra (Silver Mountain) in Dolny Śląsk region in Poland. Till year 1945 the city (called Silberberg at that time) was part of Germany, but after the border changes since that time it's on the Polish territory. (September 2015)Kopiec usypany w miejscu, w którym podczas Powstania w Gettcie Warszawskim znajdował się bunkier dowodzenia Żydowskiej Organizacji Bojowej. Kiedy 8 maja 1943 roku Niemcy otoczyli bunkier, jego obrońcy najpierw próbowali podjąć nierówną walkę, a gdy nie mieli już żadnych szans, popełnili zbiorowe samobójstwo. Bunkier wraz ciałami zasypano; po wojnie ciał nie ekshumowano, tym samym ruiny bunkra stały się zbiorową mogiłą dla ok. 120 powstańców (w tym jego przywódcy, Mordehaja Anielewicza) oraz nieznanej dokładnie liczby cywili, którzy również znaleźli się w bunkrze. Po wojnie, w miejscu zrównanej z ziemią przez Niemców dzielnicy żydowskiej, powstała dzielnica mieszkaniowa Muranów. (Lipiec 2015)

Mound in Warsaw in place, where during the Warsaw Ghetto Uprising in 1943 was the command bunker of the insurgents. On 8th of May 1943 Germans surrounded the bunker. Having no chance for an escape, about 120 Jewish insurgents commited suicide, including it's commander, Mordehaj Anielewicz. Bunker with bodies inside was buried by the Germans; after the war bodies were not recovered, and the place became a grave-monument. (July 2015)Warta honorowa członków grupy rekonstrukcyjnej GRH Gorlice 1915 przed centralnym krzyżem na cmentarzu wojennym nr 91 z I Wojny Światowej w Gorlicach, w związku  z obchodami 100 rocznicy Bitwy pod Gorlicami. (Maj 2015)

Honour guard of GRH Gorlice 1915 reenactment group on the World War I cemetery no 91 in Gorlice in Poland, during the 100th anniversary of Battle of Gorlice.(May 2015)Wiejski cmentarz w miejscowości Motovun na chorwackim półwyspie Istria.  (Czerwiec 2015)

Small cemetery in Croatian village Motovun on the Istran peninsula. (June 2015)Zbiorowy grób cywilów, którzy zginęli podczas walk obronnych o Warszawę we wrześniu 1939 roku, pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (Wrzesień 2015)

Mass grave of civilians, killed during the Battle of Warsaw in September 1939, on military cemetery in Powązki in Warsaw. (September 2015)Dziura w grobowcu na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie, prawdopodobnie ślad po kuli karabinowej. Podczas Powstania Warszawskiego na cmentarzu toczyły się ciężkie walki pomiędzy polskimi powstańcami a Niemcami. (Lipiec 2015)

A grave on Powązki cemetary in Warsaw damaged probably by an rifle bullet. During the Warsaw Uprising in year 1944 heavy fighting took place on the cemetary between Polish insurgents and German forces. (July 2015)Cmentarz wojenny nr 91 z I Wojny Światowej w Gorlicach. Pochowano na nim 852 żołnierzy poległych podczas Bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 roku. (Październik 2015)

World War I cemetery no 91 in Gorlice in Poland. There are buried here 852 soldiers, killed on 2nd of May 1915 during the Battle of Gorlice. (October 2015)Zdjęcie radzieckiego żołnierza, zamontowane po wojnie przez jego rodzinę na zbiorowym grobie, w którym jest pochowany, w Kwaterze Żołnierzy Radzieckich na cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie. (Wrzesień 2015)

Photograph of an Soviet soldier, mounted on the mass grave by his family after the war, on war cemetery in Cracow. (September 2015)


Prowizoryczny krzyż na nie zachowanym cmentarzu z I Wojny Światowej w środku lasu na masywie Chryszczatej w Bieszczadach. (Maj 2014)

Provisional cross in place of the World War I cemetery in the Bieszczady Mountains in Poland. (May 2014)Rzeźby na jednym z grobowców na Kerepesi temető (Cmentarz  Kerepesi) w Budapeszcie, narodowej nekropolii Węgrów. (Styczeń 2013)

A sculpture on one of the tombs on  Kerepesi temető (Kerepesi Cemetary) in Budapest. (January 2013)Wiejski cmentarz przy łemkowskiej cerkwi w Przysłupiu w Beskidzie Niskim. (Październik 2015)

A small cemetery of the Lemkos minority near the orthodox church in Przysłup in the Beskid Niski Mountains in Poland. (October 2015)Kilkusetletnie płyty nagrobne w posadzce bazyliki Mariackiej w Gdańsku. (Kwiecień 2015)

Medieval tombstones in the floor of the Mariacki Church in Gdańsk in Poland. (April 2015)Na cmentarzu w Vyšehradzie (Wyszehradzie) w Pradze pochowanych jest wielu wybitnych i zasłużonych Czechów. Na zdjęciu widoczny centralny pomnik-grobowiec, tzw. Slavin, w którym pochowanych jest wielu artystów, poetów, architektów, filmowców. Najbardziej znaną osobą pochowaną w Slavinie jest malarz Alfons Mucha. (Sierpień 2014)

Main tomb (so called Slavin) with ashes of many famous artists, poets, architects etc.  on the national Czech cemetery in  Vyšehrad in Prague. (August 2014)Tabliczki z nazwiskami na symbolicznym cmentarzu ofiar gór przy Sanktuarium Maryjnym na Wiktorówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. W sumie zamontowanych jest tu kilkadziesiąt tablic, upamiętniających zarówno ludzi którzy zginęli w górach,  jak również ludzi związanych z górami. Maciej Berbeka zginął w trakcie zimowej wyprawy  w Karakorum, w trakcie zejścia z ośmiotysięcznika Broad Peak; jego ciała nie odnaleziono. Władysław Cywiński był taternikiem, przewodnikiem górskim, ratownikiem TOPRu; zginął podczas wspinaczki w Tatrach Słowackich. (Luty 2015)

Plates with names on the symbolic Cemetary of Victims of the Mountains in Wiktorówka in the Tatra Mountains in Poland. Maciej Berbeka was an Polish climber, who died on the slopes of Broad Peak in the Karakorum Mountains; his body was not found. Władysław Cywiński was a climber, a mountain rescuer and a mountain guide. He died during a climb in the Slovakian part of the Tatra Mountains. (February 2015)Zbiorowe mogiły około 500 krakowskich Żydów zamordowanych przez Niemców latem 1943 roku w Lesie Tynieckim. Znane są nazwiska tylko nielicznych pochowanych tu osób. (Marzec 2015)

Mass grave of about 500 Jews from Cracow, killed in the summer of 1943 in the Tyniecki Forrest. (March 2015)Zabawki umieszczone na grobie dziecka, które zmarło podczas porodu, pochowanego w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
(Wrzesień 2015)


Toys on the grave of an child, who died during its birth, buried in the family grave on  the military cemetery in Powązki in Warsaw. (September 2015)Wspólny grób Jana Bytnara „Rudego” oraz Macieja Dawidowskiego „Alka”, członków Szarych Szeregów, bohaterów książki „Kamienie na szaniec”, pochowanych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W marcu 1943 roku „Rudy” został aresztowany przez Gestapo, a następnie torturowany. Został odbity kilka dni później podczas tzw. Akcji pod Arsenałem. Podczas akcji odbicia „Rudego” poważnie ranny został „Alek”. Obaj zmarli po kilku dniach w wyniku odniesionych ran. (Wrzesień 2015) 

Grave of Polish partisants Jan Bytnar „Rudy” and Maciej Dawidowski „Alek” on the military cemetery in Powązki in Warsaw. In March 1943 „Rudy” was arrested by Gestapo and heavily tortured, but few days later he was liberated by Polish partisants in an ambush for the Gestapo. Unfortunatelly the wounds after the torture were fatal. During the ambush „Alek” was also fatally wounded. (September 2015)Groby żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w bieszczadzkim Baligrodzie, którzy polegli w walkach z UPA w latach 1945-1947. (Maj 2012)

Mass grave of Polish People's Army in Baligórd in the Bieszczady Mountains, who were killed fighting with Ukrainian Insurgent Army in years 1945-1947. (May 2012)Jeden z kilku stawów na terenie obozu koncentracyjnego Birkenau, do którego wrzucano prochy z krematoriów. Niemcy pozbywali się prochów ludzi zamordowanych w komorach gazowych na różne sposoby: cześć wywożono ciężarówkami i wrzucano do Wisły i Soły, część wrzucano do stawów na terenie obozu lub zasypywano w dołach, ale również używano ich jako podkład do budowy dróg lub jako dodatku do pryzm z kompostem wykorzystywanym później w obozowych ogródkach. (Listopad 2012)

One of few ponds in the Birkeanu Concentraction Camp, where Germans threw ashes of people killed in the gas chambers. Ashes were also puerd into rivres, used as a base for roads but also as a fertilizer in the vegetable gardens inside the camp. (November 2012)


Użyty aparat: Canon EOS 500D (obiektyw: Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 18-135mm)

Camera used: Canon EOS 500D (lens:
Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 18-135mm)