Kawaleria. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Cavalry. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Wehrmacht. Europa 1939 - 1945.

Wehrmacht. Europe 1939 - 1945.Żołnierze szwedzcy. Wiek XVII.

Swedish soldiers. XVII Century.Szturm piechoty amerykańskiej na pozycje niemieckie, bombardowane z powietrza przez alianckie lotnictwo. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American assault on German positions, which are being bombed by Allied planes. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Żołnierze austro - węgierscy. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Austro - Hungarian soldiers. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Brytyjski saper. Współczesność.

British sapper. Present day. Niemiecki oficer. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

German officer. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Legioniści rzymscy. Starożytny Rzym.

Roman legionaries. Ancient Rome.Żołnierze amerykańscy. Wojna w Zatoce Perskiej 1990 - 1991.

American soldiers. Gulf War 1990 - 1991.Żołnierze amerykańscy. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American soldiers. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Oficerowie austro-węgierscy. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Austro - Hungarian officers. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Żołnierz brytyjski. Współczesność.

British soldier. Present day.Żołnierze polscy. Kampania Wrześniowa 1939.

Polish soldiers. Invasion of Poland 1939.Żołnierz radziecki. Wojna w Afganistanie 1979 - 1989.

Soviet soldier. War in Afghanistan 1979 - 1989.Żołnierze niemieccy. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

German soldiers. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Armia Czerwona. Front Wschodni II Wojny Światowej 1941 - 1945.

Red Army. Eastern Front of World War II, 1941 - 1945.Polski partyzant. Polska 1942 - 1945.

Polish partisant. Poland 1942 - 1945.Żołnierze niemieccy. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

German soldiers. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Żołnierze amerykańscy. Wojna w Zatoce Perskiej 1990 - 1991.

American soldiers. Gulf War 1990 - 1991.Szwedzki ochotnik w Armii Fińskiej. Wojna Zimowa 1939 - 1940.

Swedish volunteer in the Finnish Army. Winter War 1939 - 1940.Żołnierze austro - węgierscy w okopie. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Austro - Hungarian soldiers in a trench. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Gladiator. Starożytny Rzym.

Gladiator. Ancient Rome.Szturm piechoty amerykańskiej na pozycje niemieckie. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American assault on German positions. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Rzemieślnik wytwarzający strzały. Średniowiecze.

A craftsman making arrows. Middle Ages.


Kawaleria rosyjska. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Russian cavalry. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Żołnierz amerykański. Wojna w Zatoce Perskiej 1990 - 1991.

American soldier. Gulf War 1990 - 1991.Radziecka piechota szturmuje niemieckie pozycje przy wsparciu czołgu T-34. Front Wschodni II Wojny Światowej 1941 - 1945.

Soviet infantry assaults on German positions with the help of a T-34 tank. Eastern Front of World War II, 1941 - 1945.Oficerowie austro - węgierscy. Front Wschodni I Wojny Światowej 1914 - 1918.

Austro - Hungarian officers. Eastern Front of World War I, 1914 - 1918.Żołnierz amerykański. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American soldier. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Żołnierze brytyjscy przeszukują irackiego jeńca. Inwazja na Irak 2003.

British soldiers search an Iraqi prisoner. Invasion of Iraq 2003.Żołnierze radzieccyFront Wschodni II Wojny Światowej 1941 - 1945.

Soviete soldiers. Eastern Front of World War II, 1941 - 1945.Żołnierze amerykańscy. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American soldiers. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Gladiatorzy. Starożytny Rzym.

Gladiators. Ancient Rome.Wehrmacht. Europa 1939 - 1945.

Wehrmacht. Europe 1939 - 1945.Żołnierze amerykańscy. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 - 1945.

American soldiers. Western Front of World War II, 1944 - 1945.


Daty i miejsca wykonania:
Maj (Bitwa pod Gorlicami, Sękowa), Czerwiec (Jarmark Świętojański, Kraków; Małopolski Piknik Lotniczy, Kraków) oraz  Wrzesień 2015 (Pola Chwały, Niepołomice).

Użyty aparat: Canon EOS 500D (obiektyw: Canon EF-S 18-135mm)Photos taken in: May (Battle of Gorlice, Sękowa), June (Saint John's Eve Fair, Cracow; Aviation Picnic, Cracow) and September 2015 (Fields of Glory, Niepołomice).

Camera used: Canon EOS 500D (lens: Canon EF-S 18-135mm)