Uczestnicy Copenhagen Marathon biegną ulicami miasta.

People taking part in Copenhagen Marathon run through the streets of the city.Łódź motorowa płynie przez główny kanał miasta; w tle widoczny Det Kongelige Teaters operhus pa Holmen (Gmach Nowej Opery Królewskiej na Holmen).

A motorboat swims through the main canals of the city; in the background Det Kongelige Teaters operhaus pa Holmen (New Royan Operahouse in Holmen).Widok na miasto z wieży Vor Frelsers Kirke (Kościół Najświętszego Zbawiciela).

City seen from the tower of Vor Frelsers Kikre (Church of Our Savior).Brama wejściowa na teren Christianii (znanej również jako Wolne Miasto Christiania), nieoficjalnego niezależnego państwa w obrębie Kopenhagi. Christiania to 40 hektarów dawnych koszar wojskowych, zajętych w latach 70tych przez hippisów i bezdomnych. Władze Kopenhagi uznają niezależność Christianii: policja ani administracja tu nie działają, a mieszkańcy sami zarządzają swoim terenem. Obowiązuje zakaz posiadania broni i twardych narkotyków. Nie ma natomiast problemu z kupnem miękkich narkotyków (nielegalnych w Danii), szczególnie na głównej, popularnej wśród turystów alejce, tzw. Alei Haszyszowej, gdzie sprzedaje się je w pełni jawnie (choć sprzedawcy nie lubią pokazywać swoich twarzy i najczęsciej ubrani są w kominiarki). Na terenie Christianii obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania.

Entrance gate to Christiania (also known as the Free City of Christiania), an unofficial independent country in Copenhagen. Christiania consists of 40 ha of old barracks, occupied from the 70ties by hippies and homeless. The authorities of Copenhagen respect their autonomy: police and city administration is not present in Christiania, residents care for everything by themselves. Guns ans hard drugs are prohibited. Soft drugs are legal in Christiania (but not in Denmark), and it's easy to buy them, especially on so called Hash Avenue, where they are sold totally oficially (although dealers don't like to show their face and usually they wear balaclavas). Photographing inside Christiania is strictly prohibited.Łodzie na Christianshavn Kanal.

Boats on Christianshavn Kanal.Tzw. christiania-bike, charakterystyczny element kopenhaskich ulic, którego nazwa wzięła się od Christianii, gdzie pierwotnie został skonstruowany.

So-called christiania-bike, invented in Christiania, a characteristic element of the streets of Copnehagen.  Duńczycy pływają łodzią po jednym z kanałów miasta.

People swimming on a boat through one of the canals.Okręty i łodzie na głównym kanale portowym.

Boats and ships on the main canal.Mieszkańcy miasta wypoczywają na portowym nabrzeżu.

Copnehagen's citizens relaxing on the banks of the main canal.Gefionspringvandet (fontanna Gefion), nawiązująca do skandynawskich mitów o Gefion, córce boga Odyna.

Gefionspringvandet (Gefion's Fountain), symbolizing Gefion, daughter of scandinavian god Odin.Den Lille Havfrue (Mała Syrenka), najsłynniejszy pomnik Danii i symbol Kopenhagi.

Den Lille Havfrue (The Little Mermaid), most famous Danish statue and a symbol of Copenhagen.Wnętrze fortu Kastellet, zbudowanego przez króla Christiana IV w 1629 roku w celu obrony północnych granic miasta.

Interior of the Kastellet fortress, built by king Christian IV in yaer 1629 to protect the northern borders of the city.Warta honorowa, stale obecna przed królewską siedzibą Amalienborg.

Honour guards are always present in front of the royal castle Amalienborg.Trębacz na Nyhavn.

A street orchestra on Nyhavn.Nyhavn (Nowy Port), obecnie będacy historycznym reprezentacyjnym portem, pełnym restauracji i innych miejsc dla turystów.

Nyhavn (New Harbour), nowadays an historical harbour, full of restaurants and other places for tourists.


Data wykonania: Maj 2015

Użyty aparat: Canon EOS 500D (obiektyw: Canon EF-S 18-135mm)Photos taken in: May 2015

Camera used: Canon EOS 500D (lens: Canon EF-S 18-135mm)