Cmentarz wojenny nr 51 z I Wojny Światowej na szczycie Rotundy (771 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim. Pochowano na nim 42 żołnierzy austro-węgierskich i 12 rosyjskich, poległych podczas walk na przełomie lutego i marca 1915 roku. (Grudzień 2017)

World War I cemetery no 51 on the top of Rotunda (771 meters high) in Beskid Niski mountains in Poland. There are buried here 42 Austro-Hungarian and 12 Russian soldiers, who died in February and March 1915. (December 2017)Nagrobek na małym wiejskim cmentarzu w wiosce Cdo (სოფ) w Gruzji, w górach Kaukazu. Charakterystyczne dla krajów byłego Związku Radzieckiego jest przestawianie zmarłych na nagrobkach w formie portretów, pokazującymi ich, kim byli za życia. (Maj 2016)

Tombstone on a small cemetery in Tsdo (სოფ) village in Georgia, in the Caucasus mountains. It’s typical for graves in the countries of former USSR to show portraits of people presenting them, who they were in their life. (May 2016)Grób Juliusza Leo na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W latach 1904 – 1918 był on prezydentem Krakowa, przyczyniając się do znacząco do rozwoju miasta. (Wrzesień 2018)

Grave of Juliusz Leo on Rakowicki Cemetery in Cracow in Poland. He was the president of Cracow in years 1904 – 1918 and he contributed to the development of the city. (September 2018)Stary Łemkowski cmentarz obok cerkwi we wsi Wołowiec w Beskidzie Niskim. Po wysiedlonych w 1947 roku w ramach akcji „Wisła” Łemkach z reguły zostawały tylko drewniane cerkwie (czasem zamieniane później na katolickie kościoły) i cmentarze. Wiele wsi po Łemkach nie zostało ponownie zasiedlonych, a do dziś w Beskidzie Niskim znaleźć można puste wsie bez domów otoczone lasem, gdzie jedynym śladem po mieszkańcach są fundamenty nieistniejących domów i miejscowy cmentarz. (Październik 2016)

Old cemetery of the Lemkos minority in Wołowiec village in Beskid Niski mountains in Poland. Lemkos were foreced by the communist Polish government to leave their homes in year 1947. Many of their villages are deserted untill today. Orthodox churches and cemeteries usually were the only things, that were left in the villages after people left. (October 2016)Wspólny grób czterech 21 letnich młodych chłopaków, na Łyczakiwskyj cwyntar (Личаківський цвинтар, Cmentarzu Łyczakowskim) we Lwowie na Ukrainie. Na ich grobie nie było informacji jak zginęli, jednak na pewno tragicznie, gdyż łączy ich wspólna data śmierci: 17 marca 1974 roku. (Sierpień 2016)

Collective grave of four 21 year old young men, on Lychakivsʹkyy tsvyntar (Личаківський цвинтар, Lychakiv Cemetery) in Lviv in Ukraine. There was no information how they died, but for sure it was a tragical death, becose one thing connects all of them – they all died at the sam day, 17 March 1974. (August 2016)Cmentarz muzułmański na tyłach Careva džamija (Meczetu Cesarskiego) w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny. (Maj 2017)

Muslim cemetery in the back of Careva džamija (Emperor's Mosque) in Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina. (Maj 2017)
 Zdjęcie małej dziewczynki na rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (Wrzesień 2018)

Photo of a young girl on the family grave on Rakowicki Cemetery in Cracow in Poland. (September 2018)Groby partyzantów radzieckich na Gorcu Troszackim (1235 m n.p.m.) w Gorcach, poległych w październiku 1944 w czasie walk z Niemcami. Rosjanie przerzucali na tyły frontu oddziały partyzanckie, które zajmowały się dywersją wśród oddziałów niemieckich oraz zbieraniem informacji. Polscy partyzanci utrzymywali z nimi kontakt i współpracę w bardzo ograniczonym zakresie, mając świadomość, że po pokonaniu Niemców zdobyte przez radzieckich partyzantów informacje zostaną wykorzystane przeciwko nim. (Styczeń 2016)

Soviet partisans grave on Gorc Troszacki (1235 meters high) in Gorce mountains in Poland, who were killed in October 1944 in a battle with German soldiers. The Red Army was sending partisans troops behind enemy lines, for sabotage and to collect intel. Polish partisans kept only limited contact with them, knowing, that after the war information collected by Soviets can be used against them. (January 2016)Stećki nad doliną Rakitnicy w Hercegowinie. Stećki to charakterystyczne dla tego obszaru Bałkanów późnośredniowieczne kamienie nagrobne, często ozdobione wzorami lub wizerunkami postaci. Na terenie całej Bośni i Hercegowiny zachowało się ich ok 60 tysięcy. (Maj 2017)

Stećki over the Rakitnica valley in Bosnia and Herzegovina. Stećki are tombstone typical for this part of the Balkans, often decorated with patterns or images of people. In whole Bosnia and Herzegovina there are around 60 thousands of them. (Maj 2017)Stary żydowski kirkut we wsi Rzepiennik Strzyżewski w Małopolsce. Żydzi stanowili przed wojną kilkanaście procent mieszkańców wsi, posiadali tu m.in. synagogę i mykwę. W trakcie II Wojny Światowej Niemcy zorganizowali we wsi getto, które zlikwidowali 11 sierpnia 1942, rozstrzeliwując 364 Żydów w pobliskim lesie Dąbry. Zaledwie nieliczni Żydzie z Rzepiennika przetrwali wojnę, ukrywani przez Polaków. (Wrzesień 2016)

Old Jewish cemetery in Rzepiennik Strzyżewski village in Poland. Before the war almost one fifth of the villagers were Jews. During World War II Germans created a ghetto, and on 11 August 1942 killed 364 people in the nearby forest Dąbry. Only few Jews from Rzepiennik Strzyżewski survived the war, with the help of their Polish neighbors. (September 2016)Mauzoleum króla Petar II Petrović-Njegoš (Piotra II Petrowić-Niegosza, żył w latach 1813 - 1851), na szczycie  Jezerski vrh (1657 m n.p.m.), drugiego co do wysokości szczytu gór Lovćen w Czarnogórze. Góry  Lovćen stanowią kolebkę czarnogórskiej państwowości, stąd lokalizacja mauzoleum ma miejsce symboliczne. (Maj 2018)

Mausoleum of king Petar II Petrović-Njegoš (born 1813, died 1851) on the top of Jezerski vrh (1657 meters above sea level), the second highest peak of Lovćen mountains in Montenegro. (Maj 2018)Nagrobek z rzymskiego cmentarza prezentowany w muzeum na terenie ruin dawnego rzymskiego miasta Aquincum na obrzeżach Budapesztu na Wegrzech. Aquincum była jedną z wielu twierdz tworzących na prawym brzegu Dunaj tzw. limes, czyli granicę Cesarstwa Rzymskiego. Na jego ruinach powstała Óbuda (Stara Buda), z połączenia której w XIX wraz z Budą i Pesztem powstało miasto Budapeszt. (Kwiecień 2016)

Tombstone from Roman times, presented in the museum in the ruins of ancient Roman city of Aquincum, one of many strongholds on the riverbanks of Danube. Later on Aquincum it turned into Óbuda (Old Buda). In 1873 the three cities of Obuda, Buda and Pest merged to become one: Budapest. (April 2016)Grób Aliji Izetbegovicia (1925 – 2003) na Šehidsko mezarje Kovači (Cmentarz Szahidów w Kovači) w Sarajewie w Bośni i Hercegowinie. Alija Izetbegović był prezydentem Bośni i Hercegowiny w latach 1990 – 1996, w tym podczas najgorszego dla Sarajewa oblężenia w latach 1992 – 1996. Dla większości Bośniaków jest bohaterem, dlatego pochowany został na cmentarzu Kovači, gdzie pochowana jest duża część ofiar oblężenia miasta w latach 90tych. Jego grób jest często odwiedzany przez Bośniaków, co widać nawet na powyższym zdjęciu. (Maj 2017)

Grave of Alija Izetbegović (1925 – 2003) on Šehidsko mezarje Kovači (Shaheed Cemetery Kovači) in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Alija Izetbegović was the President of Bosnia and Herzegovina in years 1990 – 1996, including the Siege of Sarajevo in years 1992 – 1996. For most Bosnian people he is a hero, that’s why his grave is on the Kovači cemetery, where are buried many of the victims of the siege of the city. Bosnian people very often visit his grave. (May 2017)Cmentarz parafialny na tyłach greckokatolickiej cerkwi św. Paraskewy w Pętnej w Beskidzie Niskim. (Kwiecień 2017)

Cemetery in the back of a Greek Catholic Church in Pętna in Beskid Niski mountains in Poland. (April 2017)Aleja zasłużonych na Łyczakiwskyj cwyntar (Личаківський цвинтар, Cmentarzu Łyczakowskim) we Lwowie na Ukrainie. Na pierwszym planie grób generała Serhija Kulczyckiego (Сергій Кульчицький), który zginał wraz z 13 innymi żołnierzami ukraińskimi w zestrzelonym przez separatystów w okolicach Słowiańska helikopterze Mi-8 podczas wojny na wschodzie Ukrainy. Dalej widoczne groby Nebésna Sótnja (Небе́сна Со́тня, Niebiańskiej Sotni), czyli osób zabitych podczas protestów na Majdanie w Kijowie, których kulminacja miała miejsce 22 lutego 2014. (Sierpień 2016)

Graves in the representative part of Lychakivsʹkyy tsvyntar (Личаківський цвинтар, Lychakiv Cemetery) in Lviv in Ukraine. First on the left, grave of general Sergey Kulchytsky (Сергій Кульчицький), who was killed among other 13 Ukrainian soldiers in a Mi-8 helicopter shoot down by separatists near Sloviansk during the war in Eastern Ukraine. On the right, graves of Nebésna Sótnya (Небе́сна Со́тня, Heavenly Hundred), protesters killed during protest in Kiev in February 2014. (August 2014)Cmentarz wojenny nr 118 z I Wojny Światowej na szczycie wzgórza Mentlówka (438 m n.p.m.) w Staszkówce w Małopolsce. Pochowanych jest tu 439 Niemców, 281 Austriaków i 43 Rosjan, poległych podczas szerokiej ofensywy związanej z bitwą pod Gorlicami na początku maja 1915 roku. (Grudzień 2017)

World War I cemetery no 118 on the top of Mentlówka (438 meters high) in Staszkówka in Poland. There are buried here 439 German, 281 Austro-Hungarian and 43 Russian soldiers, who died in the beginning of May 1915, during a massive offensive of the German and Austro-Hungarian forces. (December 2017)Grób Władysława Pisarskiego ps. „Piwonia”, polskiego partyzanta z Armii Krajowej, poległego 20 października 1944 roku w okolicach szczytu Przysłóp (1187 m n.p.m.) w Gorcach. (Kwiecień 2016)    

Grave of Władysław Pisarski „Piwonia”, a Polish partisan form Armia Krajowa (Home Army), who died on 20 of October 1944 near Przysłóp peak (1187 meters high) in Gorce mountains in Poland. (April 2016)Cmentarz obok kościoła Þingvallakirkja na równinie Þingvellir na Islandii. Obecny kościół pochodzi z roku 1859, jednak stoi na miejscu pierwszego kościoła w kraju, postawionego w tym miejscu ok roku 1000, krotko po przyjęciu chrztu przez Islandię. Samo Þingvellir to miejsce, w którym zbierał się Alþingi, czyli islandzki parlament. Pierwsze jego obrady miały miejsce w roku 930. Większość ważnych dla kraju wydarzeń odbywała się właśnie tutaj. (Wrzesień 2017)

Cemetery next to Þingvallakirkja church on the Þingvellir plain in Iceland. The church on the photo was built in 1859, but originally in this place stood the first church in Iceland, built around year 1000. Þingvellir is the place, where Alþingi, the Iceland’s parliament, was gathering since it was established in year 930. Most of important national events took place in Þingvellir. (September 2017)Masowy grób ok. 700 Żydów rozstrzelanych prze Niemców 27 sierpnia 1942 roku w Puszczy Niepołomickiej. Rozstrzelani pochodzili głównie z Niepołomic, ale również z Dobczyc i Myślenic. Kilkaset metrów dalej, na tzw. Koziej Górce, w dniach 10 - 15 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali ok. 1000 Polaków, głównie krakowską inteligencję, przywożonych tutaj z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. (Sierpień 2018)

Mass grave of more or less 700 Jews killed by Germans on 27 of August 1942 in Puszcza Niepołomicka (Niepołomice Forrest) near Cracow, Poland. Few hundred meter from that place, on 10-15 of December 1943, Germans executed more or less 1000 Polish civilians, mainly intellectuals, from Cracow. (August 2018)Kopiec Krakusa w Krakowie powstał najprawdopodobniej ok. VI-VIII wieku n.e. (choć archeolodzy nie są w stanie tego w pełni potwierdzić) i jest bardzo prawdopodobne, że pełnił funkcję kurhanu grobowego Celtów. Teorii tej nie da się bezsprzecznie potwierdzić, ponieważ podczas prac archeologicznych (w latach 30tych kopiec częściowo rozkopano) nie odnaleziono pod kopcem żadnego ciała, jednak w tamtych czasach powszechnym zwyczajem było palenie zwłok na stosach, stąd ciała świadczącego o pochówki prawdopodobnie nigdy nie uda się odnaleźć. Zgodnie z legendą, kopiec jest grobowcem króla Kraka, założyciela miasta. (Wrzesień 2016)

Kopiec Krakusa (Mound of Krakus) in Cracow in Poland. It was built probably between VI-VIII century A.D., and it’s very likely, that it was a burial mound of Celtic tribes. According to the legend, the mound is the grave of king Krak (also know as Krakus), the legendary founder of the Cracow. (Wrzesień 2016)Cmentarz we wschodnim Mostarze, na którym dominują daty z lat 1993 – 1994. Mostar był jednym z najbardziej zniszczonych miast podczas wojny na Bałkanach. Najpierw, w roku 1992, połączone siły chorwackie i bośniackie wyparły z miasta Serbów, wspieranych przez jednostki Armii Jugosłowiańskiej. W roku 1993 wybuchły walki pomiędzy pomiędzy niedawnymi sojusznikami. Mające przewagę siły chorwackie zajmujące zachodni Mostar starały się wyprzeć ze wschodniej części miasta Bośniaków. W wyniku walk praktycznie całkowicie zniszczono historyczną część miasta, a tysiące ludzi, w tym wielu cywili, straciło życie. (Maj 2017)

Cemetery in east part of Mostar, with dates on the graves from years 1993 – 1994. Mostar was one of the most destroyed cities of Bosnia and Herzegovina during the civil war.  First, in year 1992, combined forces of Croats and Bosnians push Serb forces from the city. In year 1993 previous allies started to fight which each other. Croats, who were the dominating force in west part of the city, tried to push Bosnians from the eastern part. During fighting most of the old part of the city was destroyed, and thousands of people, including many civilians, died. (Maj 2017)Grobowiec księży na cmentarzu w Zielonkach, urządzony w dawnym schronie artyleryjskim. Cmentarz znajduje się blisko Fortu Marszowiec, wchodzącego w skład austriackiej Festung Krakau (Twierdzy Kraków). Na terenie, gdzie obecnie znajduje się cmentarz znajdowała się pomocnicza bateria dział, do której należały również schrony. W 1978 roku na tym terenie zbudowano cmentarz, a jeden z istniejących schronów zaadoptowano na grobowiec księży. (Maj 2016)

Tomb of the priests on a small cemetery in Zielonki near Cracow, Poland, placed in an old ammunition shelter. The ammunition shelter was part of a nearby XIX century fort, part of Festung Krakau (Stronghold Cracow), a system of dozens of forts built by Austro-Hungarian forces around the city. (May 2016)Groby żołnierzy ukraińskich z okręgu lwowskiego, poległych w wojnie na wschodzie Ukrainy w latach 2014-2016, na Łyczakiwskyj cwyntar (Личаківський цвинтар, Cmentarzu Łyczakowskim) we Lwowie na Ukrainie. (Sierpień 2016)

Graves of Ukrainian soldiers from Lviv region, killed in action during war in the Eastern Ukraine in years 2014-2016, on Lychakivsʹkyy tsvyntar (Личаківський цвинтар, Lychakiv Cemetery) in Lviv in Ukraine. (August 2016)Pomnik upamiętniający Francuzów poległych i zmarłych w obronie Polski w latach 1919 - 1921, na Łyczakiwskyj cwyntar (Личаківський цвинтар, Cmentarzu Łyczakowskim) we Lwowie na Ukrainie. W sumie pochowanych było tu 17 Francuzów, których szczątki zostały stopniowo sprowadzone do Francji przez ich rodziny. Do dzisiaj na cmentarzu pozostał tylko jeden z nich, szeregowiec 57 Pułku Piechoty Jean Larouet, urodzony w Sigolens-Gironde w roku 1899, zmarł 14 stycznia 1920 roku. (Sierpień 2016)

Monument celebrating French soldiers who died fighting among Polish soldiers in years 1919 – 1921, on Lychakivsʹkyy tsvyntar (Личаківський цвинтар, Lychakiv Cemetery) in Lviv in Ukraine (in years 1918 – 1939 Lviv was part of Poland). In the beginning there were buried here 17 French citizens, but bodies of most of them were brought back to Franc. Until today only one of them is still buried under the monument – private Jean Larouet fro 57 Infantry Regiment, born in  Sigolens-Gironde in year 1899, died 14 of January 1920. (August 2016)


Przykościelny cmentarz w mieście Voss w Norwegii. (Wrzesień 2016)

A small cemetery near a church in Voss in Norway. (September 2016)Cmentarz partyzantów w lesie Dąbry koło Rzepiennika Strzyżewskiego w Małopolsce. 17 października 1944 roku 29 partyzantów z oddziału „Regina II” zatrzymało się w jednym z gospodarstw na nocleg. Niemcy, którzy zostali o tym poinformowani przez jednego z mieszkańców wsi (prawdopodobnie przez właściciela gospodarstwa, który bał się Niemieckich represji, ponieważ partyzanci nocowali tam bez jego zgody) zaatakowali z zaskoczenia Polaków. Podczas intensywnej walki 18 z nich poległo, a pozostałych 10 dostało się do niewoli. Złapani partyzanci zostali skierowani do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, z którego żywy wrócił tylko jeden z nich, Adam Jawor ps. “Jacek”. Z  całego oddziału z zasadzki uciekł tylko Wojciech Wiktor ps. ‘Skałka", który podczas walk został ciężko ranny. (Maj 2017)

Cemetery of Polish partisans in Dąbry forest near Rzepiennik Strzyżewski in Małopolska (Lesser Poland) district. On 17 of October 1944 29 partisans from „Regina II” squad stopped in one of the houses for the night. German forces, informed by one of the locals (probably by the owner of the house, fearing German repressions, because partisans stayed on his property against his will) attacked the partisans by surprise. 18 of them were killed, 10 were captured and send to Gross-Rosen concentration camp (only one of them survived the war). Only one partisan, Wojciech Wiktor „Skałka", managed to escape the ambush, although he was heavily wounded. (Maj 2017)Muzułmański cmentarz w Travniku w Bośni. (Kwiecień 2017)

Muslim cemetery in Travnik in Bosnia. (April 2017)Groby żołnierzy rosyjskich na cmentarzu wojennym nr 51 z I Wojny Światowej na szczycie Rotundy (771 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim. Pochowano na nim 42 żołnierzy austro-węgierskich i 12 rosyjskich, poległych podczas walk na przełomie lutego i marca 1915 roku. (Grudzień 2017)

Graves of Russian soldiers on World War I cemetery no 51 on the top of Rotunda (771 meters high) in Beskid Niski mountains in Poland. There are buried here 42 Austro-Hungarian and 12 Russian soldiers, who died in February and March 1915. (December 2017)Mały cmentarz nad brzegiem Atlantyku, znajdujący się obok kościoła w małej wiosce Strandarkirkja na półwyspie Reykjanes na Islandii. (Wrzesień 2017)

Small cemetery on the Atlantic cost, near a church in a small village Strandarkirkja on the Reykjanes peninsula in Iceland. (September 2017)Grób na cmentarzu obok Monastyru Gelati (ბაგრატის ტაძარი) w Gruzji. Charakterystyczne dla krajów byłego Związku Radzieckiego jest przestawianie zmarłych na nagrobkach w formie portretów, pokazujących ich kim byli za życia. Obecnie obrazy takie grawerowane są bezpośrednio na nagrobku, w latach 70tych, jak na grobie widocznym na zdjęciu, robiono to jeszcze w formie malowanych obrazów. (Maj 2016)

Tombstone on a cemetery next to Gelati monastery ((ბაგრატის ტაძარი) in Georgia. It’s typical for graves in the countries of former USSR to show portraits of people presenting them, who they were in their life. Nowadays portraits are usually engraved, in the 1970’ties they were made in form of paintings. (May 2016)Stećki w nekropolii w Radimlji w Hercegowinie. Stećki to charakterystyczne dla tego obszaru Bałkanów późnośredniowieczne kamienie nagrobne, często ozdobione wzorami lub wizerunkami postaci. Nekropolia w Radimlji jest jednym z większych zbiorowisk stećków, jest ich tutaj aż 133. Na terenie całej Bośni i Hercegowiny zachowało się ich ok 60 tysięcy. (Maj 2017)

Stećki at Radimlja necropolis. Stećki are tombstone typical for this part of the Balkans, often decorated with patterns or images of people. Necropolis in Radimlja is one of the biggest, with 133 stećki. In whole Bosnia and Herzegovina there are around 60 thousands of them. (May 2017)Płaskorzeźba przedstawiająca San Gennaro (Św. Januarego), patrona miasta Neapol we Włoszech, w jego krypcie grobowej w Duomo di San Gennaro (Katedrze Św. Januarego). (Luty 2017)

Relief of San Gennaro (Januarius), patron of the city of Naples in Italy, in his crypt in Duomo di San Gennaro (Cathedral of Januarius). (February 2017)Rzeźba na jednym z grobów na Łyczakiwskyj cwyntar (Личаківський цвинтар, Cmentarzu Łyczakowskim) we Lwowie na Ukrainie. (Sierpień 2016) 

Monument on Lychakivsʹkyy tsvyntar (Личаківський цвинтар, Lychakiv Cemetery) in Lviv in Ukraine. (August 2016)Katakumby w podziemiach Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco (kościoła Czcigodnego Trzeciego Zakonu św. Franciszka) w mieście Porto w Portugalii. (Listopad 2018)

Catacombs in Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco (Church of the Venerable Third Order of St. Francis) in the city of Porto in Portugal. (November 2018)Mały cmentarzyk w gruzińskiej Stepancmindzie (სტეფანწმინდა) w górach Kaukazu. (Maj 2016)

Small cemetery in Stepantsminda (სტეფანწმინდა) village in Georgia, in the Caucasus mountains. (May 2016)


Użyte aparaty: Canon EOS 500D i Canon EOS 760D, obiektyw: Canon EF-S 18-135mm

Cameras used: Canon EOS 500D and Canon EOS 760D, lens:
Canon EF-S 18-135mm