Polska husaria. XVI - XVIII wiek.

Polish Hussars. XVI - XVIII century.Radziecka żołnierka. Wojna w Afganistanie 1979 – 1989.

Soviet soldier. War in Afghanistan 1979 - 1989.Słowianie. Wczesne średniowiecze.

Slavs. Early Middle Ages.Brytyjski snajper. Lata 90te XX wieku.

British sniper. 90ties of the XX century.Legioniści rzymscy. Starożytność.

Roman legionaries. Ancient times.Żołnierze niemieccy. Afganistan 2001 - 2018.

German soldiers. Afghanistan 2001 – 2018. Słowianie. Wczesne średniowiecze.

Slavs. Early Middle Ages.Żołnierze brytyjscy. Inwazja na Irak 2003.

British soldiers. Invasion of Iraq 2003.Polska husaria. XVI - XVIII wiek.

Polish Hussars. XVI - XVIII century.Słowianie. Wczesne średniowiecze.

Slavs. Early Middle Ages.Polski pilot z Dywizjonu 303, w tle oryginalny Messerschmitt Bf 109, główny przeciwnik polskich pilotów. Bitwa o Anglię 1940.

Polish pilot from No. 303 Squadron RAF, in the background original  Messerschmitt Bf 109, main enemy of Polish pilots. Battle of Britain 1940.Żołnierze amerykańscy. Wojna w Wietnamie 1962 – 1975.

American soldiers. Vietnam War 1962 - 1975.Żołnierz Unii. Amerykańska Wojna Domowa 1861 – 1865.

Union soldier. American Civil War 1861 – 1865.Żołnierz amerykański. Interwencja w Somalii 1992 – 1995.

American soldier. Intervention in Somalia 1992 – 1995.Słowiański łucznik. Wczesne średniowiecze.

Slavic archer. Early Middle Ages.Żołnierz rosyjski. Wojna w Gruzji 2008.

Russian soldier. War in Georgia 2008.Polski spadochroniarz. Bitwa o Arnhem 1944.    

Polish paratrooper. Battle of Arnhem 1944.Wielkokalibrowy karabin wyborowy Barrett M82 na masce samochodu HMMWV. Inwazja na Irak 2003.

Barrett M82 sniper rifle on the hood of  HMMWV vehicle. Invasion of Iraq 2003.Wojownik kartagiński. Starożytność.

Carthaginian warrior. Ancient times.Żołnierze brytyjscy. Okupacja Iraku 2003 – 2011.

British soldiers. Occupation of Iraq 2003 - 2011.Wojownik indiański. Wojna o kolonie amerykańskie 1754 - 1763.

Indian warrior. French and Indian War 1754 – 1763.Ukraińscy chłopi w strojach ludowych. XVII wiek.

Ukrainian peasants. XVII century.Wiking. Wczesne średniowiecze.

Viking warrior. Early Middle Ages.Brytyjski snajper. Afganistan 2001 - 2018.

British sniper. Afghanistan 2001 – 2018.


Polska tankietka TKS. Kampania Wrześniowa 1939.

Polish light tank TKS. Invasion of Poland 1939.Żołnierz amerykański. Afganistan 2001 - 2018.

American soldier. Afghanistan 2001 – 2018.Słowiański żebrak. Wczesne średniowiecze.

Slavic beggar. Early Middle Ages.Żołnierze rosyjscy. Wojna w Gruzji 2008.

Russian soldiers. War in Georgia 2008.Żołnierz brytyjskich sił pokojowych. Wojna w Bośni 1992 – 1995.

British soldier from UN forces. War in Bosnia 1992 – 1995.Żołnierz amerykański. Front Zachodni II Wojny Światowej 1944 – 1945.

American soldiers. Western Front of World War II, 1944 - 1945.Żołnierz brytyjski ubezpiecza sapera podczas przeszukiwania terenu. Okupacja Iraku 2003 – 2011.

British soldier secures a sapper while he checks the area. Occupation of Iraq 2003 - 2011.Żołnierze wojsk republikańskich. Hiszpańska Wojna Domowa 1936 – 1939.

Republican soldiers. Spanish Civil War 1936 – 1939.Polskie oddziały w wojskach napoleońskich. Wojny Napoleońskie 1799 – 1815. 

Polish troops in Napoleon’s Army. Napoleonic Wars 1799 - 1815.Polski spadochroniarz. Lata 80te XX wieku.

Polish paratrooper. 80ties of the XX century.Żołnierze radzieccy. Wojna w Afganistanie 1979 – 1989.

Soviet soldiers. War in Afghanistan 1979 - 1989.


Data i miejsca wykonaniania: Kwiecień (Rękawka, Kraków), Czerwiec (Małopolski Piknik Lotniczy, Kraków), Sierpień (Święto Wojska Polskiego, Warszawa; Karpacka Troja, Trzcinica) oraz Wrzesień 2018 (Pola Chwały, Niepołomice).

Użyty aparat: Canon EOS 760D (obiektywy: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 55-250mm)


Photos taken in: April (Rękawka Festival, Cracow), June (Aviation Picnic, Cracow), August (Polish Armed Forces Day, Warsaw; Carpathian Troy, Trzcinica) and September 2018 (Fields of Glory, Niepołomice).

Camera used: Canon EOS 760D (lenses: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 55-250mm)