Herceg Novi, popularny kurort wypoczynkowy znajdujący się na wejściu do Zatoki Kotorskiej, u podnóża gór Orjen.

Herceg Novi, a popular beach resort located near the entrance to the Bay of Kotor. In the background Orjen mountains.Zatoka Kotorska, znana również jako Boka Kotorska, od widocznego z lotu ptaka kształtu przypominającego usta (z włoskiego „bocca”, czyli „usta”).

Bay of Kotor, also known as Boka, because from the air it looks like lips (in italian „bocca” means „lips”).Nabrzeże w Kotorze.

Harbor in Kotor.Mury miejskie Kotoru, wznoszące się aż do twierdzy Sveti Ivan (Św. Jana) na szczycie górującego nad miastem wzgórza o wysokości 260 metrów. Samo miasto znajduje się na poziomie morza, nad wodami Zatoki Kotorskiej.

Defence walls of Kotor, which rise up to the Sveti Ivan (St. John) fortress on the top of the hill towering the city, 260 meters above sea level. The city itself lies directly on the seaside.Crkva Sv. Nikole (Cerkiew Św. Mikołaja) z wywieszoną flagą Serbskiego Kościoła Prawosławnego, przypominająca o długotrwałych mocnych powiązaniach prawosławnej Czarnogóry z Serbią. W czasie wojny na Bałkanach żołnierze Czarnogóry wspierali Serbów w oblężeniu Dubrownika w roku 1991, a po rozpadzie Jugosławii Czarnogóra pozostała z Serbią w federacji. Później jednak Czarnogóra zaczęła obierać kierunek prozachodni. W roku 2003 poluzowano związki z Belgradem, tworząc państwo Serbia i Czarnogóra, a w roku 2006 przeprowadzono referendum niepodległościowe (55,5% głosujących opowiedziało się za niepodległością) i całkowicie odłączono się od Serbii. W roku 2010 Czarnogóra otrzymała status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, a w roku 2017 została przyjęta do NATO.

Crkva Sv. Nikole (St. Nicolas orthodox church) with the flag of Serbian Orthodox Church, reminding about strong connections between orthodox Montenegro and Serbia. During the war in year 1991 Montenegro forces supported Serbs in the siege of Dubrovnik, and after the disintegration of Yugoslavia it stayd in the federation with Serbia. But later Maontenegro took the pro-western direction. In year 2003 the connection with Belgrade was loosen and the country of Serbia and Montenegro was created, and in year 2006 in the full indepenedence was proclaimed (55,5% of people voted for independence). In yar 2010 Montenegro became an official candidate to the European Union, and in year 2017 become part of NATO.Fasada jednej z kamienic w centrum Kotoru.

Facade of an old building in Kotor. Łodzie zacumowane w porcie w Kotorze.

Yachts in Kotor marina.Okiennice starej kamienicy w centrum miasta.

Windows of an old building in Kotor.Pies odpoczywa w zaułkach starego Kotoru.

Dog rests in the quiet back streets of Kotor.Kot w zaułkach Kotoru. Jak w większość adriatyckich miast, również w Kotorze można spotkać wiele bezpańskich kotów.

Cat in Kotor. Like in most of Adriatic cities, Kotor is also full of cats.Kotor i Zatoka Kotorska widziane o zmroku z murów miejskich.

Kotor and the Bay of Kotor seen from the city walls at dusk.Port jachtowy w Kotorze.

Marina in Kotor.Jedna z twierdz w obrębie murów miejskich.

Fortress in the line of the city walls.Turystka podziwia panoramę Zatoki Kotorskiej z murów miejskich.

Tourist admires the view of Bay of Kotor from the city walls.Kotor i Boka Kotorska widziane z najwyższej części murów miejskich.

Kotor and the Bay of Kotor seen from the highest point of the city walls.Plac Broni, główny plac miasta, zawdzięczający swoją nazwę arsenałowi, który znajdował się w jego okolicy w czasach weneckich. Po lewej wieża zegarowa z roku 1602 (sam zegar jest nowszy, zamontowano go podczas okupacji napoleońskiej).

Armoury Square, main square of the city, named after an armoury which existed nearby in the Venetian times. On the left the clocktower from year 1602 (the clock itself is younger, it was mounted during French occupation in XIX century).Grube mury miejskie Kotoru i rzeka Škurda, pełniąca w tym miejscu rolę fosy.    

Thick city walls of Kotor and Škurda river used as a moat.Strategicznie zlokalizowana twierdza Goražda zbudowana za czasów austro-węgierskich, górująca nad dużą częścią Boki Kotorskiej.

Strategically localised Goražda fortress built during Austro-Hungarian times, which was able to control from above a big part of Bay of Kotor.Rowerzysta na starej drodze z Kotoru do Cetinje (Cetyni). Choć droga ta jest wąska i pełna serpentyn, zapewnia piękne widoki na Bokę Kotorską.

Cyclist rides up through old road from Kotor to Cetinje. Although the road is narrow and steep, it has one of the best viewpoints on the Bay of Kotor.Widok na Zatokę Kotorską ze starej drogi z Kotoru do Cetinje.

Bay of Kotor seen from old road from Kotor to Cetinje.Mauzoleum króla Petar II Petrović-Njegoš (Piotra II Petrowić-Niegosza, żył w latach 1813 - 1851), na szczycie  Jezerski vrh (1657 m n.p.m.), drugiego co do wysokości szczytu gór Lovćen.

Mausoleum of king Petar II Petrović-Njegoš (born 1813, died 1851) on the top of Jezerski vrh (1657 meters above sea level), the second highest peak of Lovćen mountains.Cetinjski manastir (Monastyr Cetyński). W roku 1484 Ivan I Crnojević założył w tym miejscu pałac oraz monastyr, co dało początek miastu Cetinje (Cetynia). Monastyr był wielokrotnie niszczony, a obecny budynek wzniesiono w roku 1701 na ruinach pałacu. Sama Cetynia przez długi czas była stolicą Czarnogóry, straciła tą funkcję dopiero w roku 1918, ale ciągle pozostaje kulturalnym i religijnym centrum kraju.

Cetinjski manastir (Cetinje monastery). In year 1484 Ivan I Crnojević built here his palace and a monastery, which gave rise to Cetinje city. The monastery was many times destroyed, present building was built in year 1701 on the place, where previously was the palace. Cetijne for a long time was the capital of Montenegro (until year 1918), but still remains cultural and religious center of the country.Pomnik Ivan I Crnojevićia, władcy księstwa Zety w latach 1465 – 1490, założyciela miasta Cetinje.

Monument of Ivan I Crnojević, ruler of Zeta province in years 1465 – 1490, founder of Cetinje city.Turystyczny wycieczkowiec na wodach Zatoki Kotorskiej.

Cruiser ship in the Bay of Kotor.


Starówka w Budvie. Pierwotnie miasto powstało na przybrzeżnej wyspie, z czasem jednak do przesmyk oddzielającego wyspę od lądu naniesiony został piasek, co doprowadziło do połączenia miasta z lądem.

Budva old town. The city was originally built on a island near the coast, but through centuries sand covered the gap, creating a connection with the mainland.Jachty w porcie w Budvie, w tle jedne z licznych w mieście hoteli. Budva to jeden z głównych kurortów Czarnogóry. Choć na stałe mieszka tu zaledwie 10 000 osób, to w sezonie w mieście przebywa nawet do 50 000 turystów, wśród których dużą grupę stanowią Rosjanie.

Yachts in Budva harbor, in the background one of many hotels in the city. Budva is one of the main beach resorts of Montenegro. It has 10 000 citizens, but in summer the numeber of tourists in hotels rises up even to 50 000. Russians are one of the main group of tourists in the city.Wyspa Sveti Stefan (Święty Stefan) to dawne miasto, które z czasem uległo wyludnieniu. W roku 1954 ostatnich nielicznych mieszkańców wysiedlono, a całą wyspę zamieniono w luksusowy hotel. Wyspa nie jest dostępna do zwiedzania, wstęp na nią mają wyłącznie goście hotelowi.

Sveti Stefan (St. Stephen) island is an former city, which in time become depopulated. In year 1954 last remaining citizens were deported to main land, and the island was turned into a luxury hotel. Island is not open for tourits, only hotel guests can enter.Wysepka Sveta Neđelja (Święta Niedziela), na której znajduje się XVI wieczna cerkiew.

Sveta Neđelja (St. Sunday) island with an old, XVI century orthodox church.Miasto Stari Bar (Stary Bar), leżące na przedgórzu gór Rumija. Stopniowo z obronnej pozycji w górach miasto przeniosło się na wybrzeże, i to tam obecnie znajduje się współczesny Bar, będący głównym portem morskim Czarnogóry. Całkowicie opustoszały Stary Bar zamieniono w XX wieku na dostępne dla turystów miasto-muzeum.

Stari Bar (Old Bar) city, on the foreground of Rumija mountains. During centuries  the city moved from it’s defensive position in the mountains to the seashore, and that’s where the current city of Bar is located (it’s the main seaport of Montenegro). Abandoned Stari Bar was changed in the XX century into a open air museum.Łódź na rozlewiskach Skadarsko jezero (Jeziora Szkoderskiego). Jezioro to, leżące częściowo również na terenie Albanii, charakteryzuje się dużą zmiennością powierzchni w czasie. Na wiosnę, w wyniku roztopów i większej ilości opadów poziom wody podnosi się o ok. 2-3 metry, a jezioro zwiększa swoją powierzchnię z 391 km2 do nawet 530 km2, zalewając wiele przybrzeżnych terenów.

Boat on the Skadarsko jezero (Skadar lake). The lake, located partly on the Albanian territory, changes it’s area during year. In spring, powerd by water from snow melting in the mountains and by heavy rains, the water level rises 2-3 meters up, and as a consequence, the area of the lake rises from 391 km2 up to 530 km2, flooding terrain on the banks of the lake.Krajobraz Jeziora Szkoderskiego podczas wiosennego przyboru wody. Widok z zamku w Virpazar.

Skadar lake landscape during spring flooding. View from castle in Virpazar.Ciężarówka przejeżdża poprowadzoną na grobli drogą wzdłuż rozlewisk Jeziora Szkoderskiego w okolicy Virpazar.

Truck drives through road on a causeway along the flooded banks of Skadar lake.Jezioro Szkoderskie i góry Rumija. Po prawej Virpazar. 

Skadar lake and Rumija mountains. On the right Virpazar.Kamienny most w Rijeka Crnojevića.

Stone bridge in Rijeka Crnojevića.Rozlewiska Jeziora Szkoderskiego niedaleko miejscowości Rijeka Crnojevića.

Skadar lake landscape near Rijeka Crnojevića.


Data wykonaniania: Maj 2018

Użyty aparat: Canon EOS 760D (obiektywy: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 55-250mm)


Photos taken in: May 2018

Camera used: Canon EOS 760D (lenses: Canon EF-S 18-135mm, Canon EF-S 55-250mm)