Vrata od Pila (Brama Pile) po zachodniej stronie miasta, jedna z kilku bram miejskich w obrębie murów.

Vrata od Pila (Pile Gate) on the western side of the city, one of few gates in the city walls.Orlandov stup (Kolumna Rolanda), nawiązującego do rycerza Rolanda z rycerskiego eposu „Pieśń o Rolandzie”. W średniowieczu kolumny Rolanda były symbolem wolności, a stawiane w niektórych miastach symbolizowały ich niezależność.

Orlandov stup (Roland’s Column), refering to knight Roland, who was fighting with the Saracens. In medival times Roland columns were a symbol of freedom, and they were placed in some cities to significate their independence.Stradun, główna ulica miasta. Pierwotnie teren ten był podmokły i rozdzielał dwa miasta: zlokalizowane na nadmorskich skałach na południu Ragusium zamieszkałe przez ludność pochodzenia romańskiego, oraz słowiańskie miasto Dubrovnik zlokalizowane na stromych zboczach po północnej stronie Stradunu. Miasta koegzystowały w pokojowy sposób i z czasem doszło do ich połączenia w jedno miasto, nazwane Ragusą (od nazwy osady romańskiej), a Stradun zasypano, tworząc z niego główną ulicę miasta.

Stradun, main street of the city. Originally it was a swampy part seperating two cities: Romanesque Ragusium on the sea rocks on the south, and Slavic Dubrovnik on the steep slopes on the north. Both cities were coexisting in a peacefull way and later connected into one city, Ragusa, named after the Romanesque city. The gap between cities was filled and became Stradun street.Kobieta zmierzająca do pracy przechodzi o poranku przez pusty jeszcze o tej porze Stradun.

Woman is passing towards work through Stradun, still empty at the morning.Rodzice z dzieckiem spacerują wzdłuż pustego o poranku Stradunu.

Parents with a child walk in the morning through empty at this hour Stradun.Czerwone dachy Dubrovnika widziane z murów miejskich.

Red rooftops of Dubrovnik seen from the city walls. Tvrđava Lovrijenac (Fort Lovrijenac), jeden z dwóch fortów obronnych znajdujących się po zewnętrznej stronie murów miejskich. Fort Lovrijenac zlokalizowany jest na zachód od miasta, natomiast drugi fort, Revelin, znajduje się po stronie wschodniej.

Tvrđava Lovrijenac (Fort Lovrijenac), one of two strongholds located outside the city walls. Fort Lovrijenac is located west of the city, while the other fort, Revelin, is located east of the city.Mury obronne miasta od strony morza.

City walls from the seaside.Tvrđava Revelin (Fort Revelin), broniący miasta od wschodu.

Tvrđava Revelin (Fort Revelin), guarding the city from the east.Mury miejskie od strony lądu. Ten odcinek murów jest najwyższy, osiąga wysokość ponad 20 metrów, a wieńczy go widoczna na końcu masywna baszta Minčeta, najważniejszy punkt obronny od strony lądowej.

City walls from the land side. It’s the highest part of the city walls, reaching more than 20 meters high, with massive Minčeta tower (seen in the back) as the main resistance point.Widok na miasto z murów miejskich. W centralnej części zdjęcia katedrala Uznesenja Marijina (Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), przed nią (lekko po lewej) widoczna dzwonnica miejska.

View of the city from the city walls. In the central part of the photo katedrala Uznesenja Marijina (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary), in front of it (slightly on the left) the city bell tower.Widok z murów miejskich na zachodnią część miasta. Po prawej w tle widoczny tvrđava Lovrijenac (Fort Lovrijenac).

View from the city walls on the western part of the city. On the right tvrđava Lovrijenac (Fort Lovrijenac).Rysownik uwiecznia na papierze widok z murów miejskich.

Draftsman is drawing a view of the city from the city walls.Poranny relaks na tarasie pośród czerwonych dachów Dubrownika.

Morning relaxation on the terrace with a view on the red rooftops of Dubrovnik.Zdobienia na fasadzie klasztoru franciszkanów.

Ornaments on the facade of franciscan monastery.Widok z zaułków północnej części miasta, w tle jezuicki Crkva sv. Ignacija (Kościół Św. Ignacego).

View from the northern part of the city, in the background In the background  Crkva sv. Ignacija (St. Ignatius Church).Crkva sv. Nikole (Kościół Św. Mikołaja), zlokalizowany w zaułkach północnej części miasta.    

Crkva sv. Nikole (St. Nicholas Church), located in the northern part of the city.Port w Dubrowniku.

Dubrovnik harbour.Podcienia Knežev dvor (Pałacu Książęcego, znanego również jako Pałac Rektora). Była to główna siedziba władz Republiki Raguzy (dawna nazwa Dubrownika), znajdowały się tu m. in. sale posiedzeń, kancelaria, sąd, zbrojownia, a także mieszkanie rektora, czyli wybieranego na miesięczną kadencję przedstawiciela Małej Rady (organu wykonawczego).

Arcades of  Knežev dvor (Prince’s Palace, also known as Rector’s Palace). It was the headquarters of the authorities of Republic of Ragusa (old name of Dubrovnik), with boardrooms, offices, court, armory, etc., and also there were apartments for the Rector,  who was choosen for one month as a representative of the Small Council (executive body of the Republic).Zaułki Dubrownika.

City seen through a oval shaped window.Jedna z kamienic w południowej części miasta.

Building in the southern part of the city.Widok z portu w Dubrowniku na skaliste wybrzeże na południe od miasta.

View from harbour in Dubrovnik towards rocky coast south of the city.Turyści fotografują koty wylegujące się na placu przed prawosławną Crkva svetih Blagovijesti (Cerkwią Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny).

Tourists photograph cats sleeping on the square in front of orthodox Crkva svetih Blagovijesti (Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary).Zatłoczony Stradun w godzinach popołudniowych. Na końcu Stradunu widoczna dzwonnica miejska.

Crowded Stradun in the afternoon. On the end of the street there can be seen the city bell tower.


Dubrownik widziany z  tvrđava Lovrijenac (Fortu Lovrijenac).

Dubrovnik seen from tvrđava Lovrijenac (Fort Lovrijenac).Baszta Minčeta, główny punkt obrony od strony lądu, jednocześnie najwyżej położony z wszystkich punktów obronnych miasta.

Minčeta tower, main point of defence from the land side, also the highest point of all resistance points.Dubrownik widziany o zachodzie słońca ze wzgórze Srđ (412 m n.p.m.).

Dubrovnik at sunset seen from Srđ hill (412 meters above sea level).Wyspy Elafickie o zachodzie słońca, widziane ze wzgórza Srđ. Bardziej w tle wyspa Mljet (po lewej) oraz zarysy półwyspu Pelješac (po prawej).

Elaphiti islands at sunset, seen from Srđ hill. Further in the background Mljet island (on the left) and Pelješac peninsula (on the right).


Data wykonaniania: Kwiecień 2018

Użyty aparat: Canon EOS 760D (obiektyw: Canon EF-S 18-135mm)


Photos taken in: April 2018

Camera used: Canon EOS 760D (lens: Canon EF-S 18-135mm)