Zakole rzeki Osława w miejscowości Prełuki. Po lewej widoczny most na trasie nieczynnej kolejki wąskotorowej. (Maj 2014)

River Osława near Prełuki village. On the left an old narrow-gauge railway bridge. (May 2014)Turysta na Połoninie Caryńskiej (1297 m n.p.m.), tle widoczna Tarnica (1346 m n.p.m.). (Grudzień 2017)

Tourist on Połonina Caryńska (1297 meters), in the background Tarnica (1346 meters). (December 2017)Salamandra. (Maj 2014)

Salamander. (May 2014)Wychodnie skalne na Połoninie Wetlińskiej (1255 m n.p.m.). (Sierpień 2017)

Rocks on Połonina Wetlińska (1255 meters). (August 2017)Tarnica (1346 m n.p.m.) widziana z Bukowego Berda (1311 m n.p.m.). (Wrzesień 2013)

Tarnica (1346 meters) seen from Bukowe Berdo (1311 meters). (September 2013)Zabudowania wsi Mików, znajdującej się w dolinie przylegającej do masywu Chryszczatej (998 m n.p.m.). (Maj 2014)

Mików village, located in a valley near Chryszczata (998 meters). (May 2014) Krzyż na Smereku (1222 m n.p.m.). (Sierpień 2017)

Cross on Smerek (1222 meters). (August 2017)Koń pasie się na polanie we wsi Wołosate. W tle Tarnica (1346 m n.p.m.), najwyższy szczyt polskiej części Bieszczadów. (Listopad 2009)

Horse on a meadow in Wołosate. In the background Tarnica (1346 meters), highest peak of Polish part of Bieszczady. (November 2009)Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.). (Maj 2013)

Połonina Caryńska (1297 meters). (May 2013)Cmentarz greckokatolicki w nieistniejącej wsi Berehy Górne (obecnie Brzegi Górne). Wieś przestała istnieć w 1946 roku, kiedy to wszystkich jej mieszkańców przesiedlono do ZSRR. (Sierpień 2017)

Greek Catholics cemetary in Berehy Górne village (nowadays Brzegi Górne). The village was totally abandoned in year 1946, when the Soviets relocated all the villagers to the USSR. (August 2017)Połonina Wetlińska (1255 m n.p.m.) widziana z Połoniny Caryńskiej (1297 m n.p.m.). (Grudzień 2017)

Połonina Wetlińska (1255 meters) seen from Połonina Caryńska (1297 meters). (December 2017)Polski słupek graniczny na szlaku z Wielkiej Rawki (1307 m n.p.m.) na Krzemieniec (1221 m n.p.m.), na którym łączą się ze sobą trzy granice państwowe: polska, ukraińska oraz słowacka. (Maj 2012)

Polish border sign on the trail from Wielka Rawka (1307 meters) towards Krzemieniec (1221 meters), which is a meeting point of three borders: polish, ukrainian and the slovak one. (May 2012)Turyści odpoczywają na szczycie Tarnicy (1346 m n.p.m.). (Wrzesień 2013)

Tourists rest on Tarnica peak (13466 meters). (September 2013)Wiosenny, jeszcze pozbawiony liści las, na podejściu na Wielką Rawkę (1307 m n.p.m. (Maj 2013)

Spring forest, still without leaves, on the slopes of Wielka Rawka (1307 meters). (May 2013)Ławeczka na Połoninie Caryńskiej (1297 m n.p.m.). (Maj 2013)

Bench on Połonina Caryńska (1297 meters). (May 2013)Widok z Przełęczy Orłowicza (1075 m n.p.m.) na Smerek (1222 m n.p.m.). (Sierpień 2017)

View from Przełęcz Orłowicza (Orłowicz Pass. 1075 meters) towards Smerek (1222 meters). (August 2017)Terenowy quad w lesie w masywie Chryszczatej (998 m n.p.m.). (Maj 2014)    

All Terrain Vehicle in the forest on Chryszczata peak (998 meters). (May 2014)Wielka Rawka (1307 m n.p.m.) widziana z Połoniny Caryńskiej (1297 m n.p.m.). (Grudzień 2017)

Wielka Rawka (1307 meters) seen from Połonina Caryńska (1297 meters). (December 2017)Widok z Wielkiej Rawki (1307 m n.p.m.) na pas graniczny oddzielający Polskę od Ukrainy. (Maj 2012)

Border between Poland and Ukraine seen from Wielka Rawka (1307 meters). (May 2012)Droga z Brzegów Górnych do Wetliny, widziana z Połoniny Caryńskiej (1297 m n.p.m.). (Grudzień 2017)

Road from Brzegi Górne to Wetlina, seen from Połonina Caryńska (1297 meters). (December 2017)Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, w tle Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.). (Listopad 2009)

Straż Graniczna (Polish Border Guard) outpost in Ustrzyki Górne, in the background Połonina Caryńska (1297 meters). (November 2009)


Data wykonaniania: listopad 2009, maj 2012, maj 2013, wrzesień 2013, maj 2014, sierpień 2017 oraz grudzień 2017

Użyty aparat: Canon EOS 760D (
obiektyw: Canon EF-S 18-135mm), Canon EOS 500D (obiektywy: Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 18-135mm) oraz Sony H9

Photos taken in: November 2009, May 2012, May 2013, September 2013, May 2014, August 2017 and December 2017

Camera used: Canon EOS 760D (
lens: Canon EF-S 18-135mm), Canon EOS 500D (lenses: Canon EF-S 18-55mm, Canon EF-S 18-135mm) and Sony H9