Żołnierze amerykańscy. Inwazja na Panamę 1989.

American soldiers. Invasion of Panama 1989.Żołnierze radzieccy. Wojna w Afganistanie 1979 – 1989.

Soviet soldiers. War in Afghanistan 1979 - 1989.Żołnierze czechosłowaccy. Front Wschodni II Wojny Światowej 1944 – 1945.

Czechoslovak soldiers. Eastern Front of World War II, 1944 - 1945.Wczesne średniowiecze.

Early Medieval times.Amerykański snajper. Współczesność.

American sniper. Present day.Mieszczańska rodzina. Średniowiecze.

Familiy. Medieval times. Żołnierz amerykański. Wojna w Wietnamie 1962 – 1975.

American soldier. Vietnam War 1962 - 1975.Tancerka orientalna. Imperium Osmańskie.

Oriental dancer. Ottoman Empire.Wehrmacht. Europa 1939 – 1945.

Wehrmacht. Europe 1939 – 1945.Sakiewka z oczami na plecach barda. Średniowiecze.

Pouch with eyes on the back of a bard. Medieval times.Personifikacje wiosny. Mitologia słowiańska.

Personifications of spring. Slavic mithology.Żołnierze radzieccy. Wojna w Afganistanie 1979 – 1989.

Soviet soldiers. War in Afghanistan 1979 - 1989.Zabawa taneczna. Średniowiecze.

Dancing party. Medieval times.Żołnierze amerykańscy. Wojna w Wietnamie 1962 – 1975.

American soldiers. Vietnam War 1962 - 1975.Wojowie w zimowych płaszczach. Wczesne średniowiecze.

Warriors in winter coats. Early Medieval times.Żołnierka brytyjska. Współczesność.

British soldier. Present day.Personifikacja wiosny. Mitologia słowiańska.    

Personification of spring. Slavic mithology.Polski partyzant. Powstanie Warszawskie 1944.

Polish partisant. Warsaw Uprising 1944.Żołnierz amerykański. Inwazja na Panamę 1989.

American soldier. Invasion of Panama 1989.Mieszczanin. Średniowiecze.

Medieval times.Personifikacja wiosny. Mitologia słowiańska.

Personification of spring. Slavic mithology.Żołnierz amerykański. Wojna w Wietnamie 1962 – 1975.

American soldier. Vietnam War 1962 - 1975.Kobieta w zimowym stroju. Wczesne średniowiecze.

Women in winter coat. Early Medieval times.Żołnierz radziecki. Wojna w Afganistanie 1979 – 1989.

Soviet soldier. War in Afghanistan 1979 - 1989.


Średniowiecze.

Medieval times.Polski partyzant. Polska 1942 – 1953.

Polish partisant. Poland 1942 - 1953.Bard. Średniowiecze.

Bard. Medieval times.Żołnierz węgierski. Front Wschodni II Wojny Światowej 1941 – 1945.

Hungarian soldier. Eastern Front of World War II, 1941 - 1945.Szycie rękawic. Wczesne średniowiecze.

Glove sewing. Early Medieval times.Nocny marsz z pochodniami. Średniowiecze.

A night march witch torches. Medieval times.Muzykant z dudami. Średniowiecze.

Musician with a bagpipe. Medieval times.Żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Współczesność.

American special forces. Present day.


Data i miejsca wykonaniania: Kwiecień (Rękawka, Kraków) oraz Czerwiec (Festiwal Średniowieczny, Český Krumlov; Małopolski Piknik Lotniczy, Kraków)

Użyty aparat: Canon EOS 760D (obiektyw: Canon EF-S 18-135mm)


Photos taken in: April (Rękawka Festival, Cracow) and June (Medieval Festival, Český Krumlov; Aviation Picnic, Cracow).

Camera used: Canon EOS 760D (lens: Canon EF-S 18-135mm)